مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

برخی از مشاغل مکانیزاسیون کشاورزی(زبان اصلی)

:

Agricultural mechanization: Description: A program that generally prepares individuals to sell, select, and service agricultural or agribusiness technical equipment and facilities, including computers, specialized software, power units, . . .


1391/12/02[نمایش :8329][ ادامه ... ]

مشاوره کشاورزی

:

راه اندازی پروژه های کشاورزی، باغبانی و دامپروری


1393/04/13[نمایش :9735][ ادامه ... ]