قلمه زدن شمعدانی

بیشتر شمعدانی ها را اگر بحال خود بگذارند یک ساقه اصلی می دهد و وقتی این ساقه رشد کافی کرد...

قلمه زدن شمعدانی

متوقف کردن رشد بوته ها در شمعدانی

بیشتر شمعدانی ها را اگر بحال خود بگذارند یک ساقه اصلی می دهد و وقتی این ساقه رشد کافی کرد ، که اغلب گل هم ندارد ، شاخه های اطراف رشد می کنند، ولی اگر سر ساقه اصلی را ببریم یعنی پنسمان کنیم ، دو جوانه نزدیک محل قطع رشد می کنند و اینها هم به نوبه خود تا حدی رشد کرده و از آن به بعد شاخه هایی از اطراف ساقه اصلی رشد می کنند.
منظور از متوقف کردن رشد شمعدانی ، هم آهنگ و هم زمان کردن رشد جوانه ها می باشد . شروع رشد شمعدانی در بهار و توقف در رشد و تولید گل آن در اواسط تابستان است و شروع مجدد رشد شمعدانی در موقع کوتاه شدن طول روز یعنی پائیز می باشد.
زمان قلمه گرفتن از شمعدانی، معمولا اواخر مرداد و اوایل شهریور می باشد که گیاه مادری از قدرت و قوت کاملی برخوردار است . قلمه هائی که گرفته میشود در آخر مهرماه دارای ریشه کامل می باشند و می توان آنها را در گلدان ۵/۸ سانتیمتر قطر کاشت .در همین موقع که قلمه های ریشه دار جابجا میشود و باید از نقطه نموی قلمه ، سربرداری ( پنسمان ) شود .شاخه هائی که قبل از نیمه زمستان رشد می کنند از رشد دو یا سه جوانه چانبی سرچشمه می گیرند . رشد زیاد شاخه ها تا اوایل بهمن ماه احتمالا شروع نمی شود .در این موقع در ظرف چند هفته شاخه های جوان جانبی شاخه های مجددی میدهند که دو یا سه بند دارند . اینها هم باید سر برداری ( پنسمان ) شوند .بنابراین برای تقویت بوته باید سعی کرد که شاخه های بیشتری ایجاد گردد. در اواخر اسفند رشد شاخه ها و ریشه ها زیاد می شود و در این موقع است که تغییر اندازه گلدان لازم میباشد . بهتر است بوته ها را به گلدانی که قطر دهانه آن ۱۱ سانتیمتر باشد منتقل نمایید.
این تغییر مکان ممکن است رشد بوته ها را دوباره متوقف کند .در اواسط فروردین اگر رشد خیلی زیاد است قسمتی از سرشاخه ها باید سر برداری شود و این آخرین پنسمان است .در اواسط خرداد بوته باید در یک حالت کامل باشد . بعضی از انواع شمعدانی ها بیش از یک یا دو ساقه نمی دهند ولی بعصی پُر شاخ و بگند و احتیاج زیادی به سربرداری ندارند . گاهی ممکن است گل دادن بوته را به عقب بیاندازد .
معمولا شمعدانی هایی که یک ساقه ایستاده دارند را پنسمان میکنند ولی مثلا در شمعدانی پیچ این کار معمول نیست ولی شمعدانی های معمولی و بعضی از شمعدانی های اژدر را می توان با سربرداری شکل داد .

گل کردن زمستانه شمعدانی

شمعدانی پیچ و عطری در تابستان گل می کنند و وقتی روزها کوتاه می شوند گل کردن آنها قطع میگردد . شمعدانی اژدر ، در اواخر بهار و اوائل تابستان فقط یک مرتبه گل می کند ولی شمعدانی معمولی زونال طبیعتا همیشه دارای گل است و حالت خواب لازم ندارد  ولی این موضوع به این معنی نیست که اینها در نقاطی که زمستان سرد و ابری و تاریک دارنده گل کنند . اما مسلم است که در اوایل زمستان اگر حرارت لازم ، آب کافی و نور لازم در اختیار بوته باشد شمعدانی ها در دیماه هم گل دارند .
برای اینکه بهترین نتیجه در زمستان گرفته شود، باید قلمه ها را در اسفند و فروردین بزنند و بنا براین بوته ها در گلدان ۵/۱۲ سانتیمتر در پائیز گل می کنند. تمام جوانه های گل باید تا شهریور و یا اواسط مهر بریده شود . یعنی تا موقعی که رشد گیاه ادامه دارد.

عمل آوردن شمعدانی

تمام ارقام شمعدانی را در مناطق معتدل میتوان در هوای آزاد کاشت و عده کمی از آنها طاقت سرما را دارند و بقیه را باید در موقع شروع سرما به گلخانه برد تا از سرما در امان باشند .
شمعدانی زونال یا حلقه ای و شمعدانی پیچ برای کاشت در حاشیه ها مناسب هستند .ولی شمعدانی عطری و اژدر مناسب نیستند .در حاشیه ها نباید ارقام مختلف زیادی را باهم کاشت و در صورت امکان باید حاشیه عریض باشد تا رنگ گلها بیشتر و بهتر جلوه کند .معمولا دو یا سه واریته اصلی در یک حاشیه ندرتا بنظر خوب می آیند .حاشیه شمعدانی باید در آفتاب کامل در تمام روز قرار گیرد البته در وسط روز کمی سایه داشته باشد بهتر است در محل سایه شمعدانی بعوض گل کردن شاخ و برگ زیادی تولید می کند .خاکهائی که کود زیاد خورده اند و غنی هستند بوته را بیشتر قوی می کنند و عوض اینکه بوته به گل بنشیند شاخ و برگ زیادی میدهد .خاکهای اسیدی مانند خاک جنگل هایی که به بتازگی به باغ تبدیل شده اند نتیجه مطلوبی برای شمعدانی ندارند .خاکهای لیمونی و رسی برای شمعدانی خیلی مناسب هستند.
انواع شمعدانی

آفات ، بیماریها و اختلالهای فیزیولوژیک

شمعدانی نسبت به گیاهان زینتی دیگر نسبتآ قویتر و به آفات و بیماریها و اختلالهای فیزیولوژیک مقاوم تر است . بوته هایی که خوب عمل آمده باشند کمتر به بیماریها مبتلا میشوند تا آنهائی که ضعیف و زجر کشیده هستند . اساس همه پیشگیریها عمل کشت است .نور ، هوا ، حرارت و آب همیشه باید با احتیاج گیاه تناسب داشته باشد .شمعدانی مورد حمله تعداد زیادی از آفات ، بیماریها ، ویروس ها ، باکتریها، و نماتدها قرار می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از : شته های گیاهی ، کنه ها ، شپشک ها ، حلزون ها ، گال برگ ، بیماری های ویروسی و غیره .
بیماری های ویروسی که توسط حشرات مکنده ( شته ها ، زنجره ها ) و یا ابزارهای باغبانی ( قیچی ، چاقو و بیلچه ) منتقل می شوند و معمولا بدون درمان میباشند .در بیماریهای ویروسی روی برگها رگ های بی رنگی آشکار می گردند و در آخرین مرحله زیان بیماری همراه پیچیدگی برگ می باشد .اگر برگ را مقابل آفتاب نگاه داشته و به آن نگاه کنیم سلولهای مرده در برگ مشاهده میشود .متاسفانه تشخیص این بیماری در مراحل اولیه بسیار مشکل است و زمانی آثار و علائم آن آشکار میشود که درمانی به غیر از کندن و سوزاندن ندارد .برای پیشگیری از بیماریهای ویروسی در مرحله اول باید حشرات ناقل ( شته ها ، زنجره ها ) را نابود کرد و در مرحله دوم وسایل و ابزار باغبانی را هنگام قلمه زدن ضدعفونی کرد .
گلدان شمعدانی

گال برگ

عامل ایجاد کننده گال برگ نوعی باکتری می باشد .در برگها تولید تاول کرده و برگها را بشکل گل کلم در می آورد و باعث فساد برگها در نزدیک خاک و ریزش آنها می شود .این بیماری نیز غیر قابل درمان بوده و باید بوته های مبتلا را از بین برد .
گال برگ

سیاه شدن ساقه و برگ ها

این حالت در اثر بیماری قارچی پیتیوم بوجود می آید .این بیماری باعث سیاه شدن انتهای قلمه در نزدیک سطح خاک میشود و در مدت کمی به سایر بوته ها سرایت می کند .در این صورت بمحض اینکه بالای طوقه قهوه ای رنگ شد قلمه ها را باید بیرون اورده و آنها را از بین برد .این بیماری فقط زمانی آشکار می شود که پوست ساقه صدمه خورده باشد .
ساقه های نرم و آبدار قلمه ها بیشتر مبتلا به این بیماری میشود .در محیط مرطوب و رطوبت زیاد خاک ، اغلب قلمه ها به این بیماری مبتلا می گردند .چاقو باید تیز باشد تا ته قلمه را خرد نکند و مقطع قلمه صاف باشد و ضمنا از آب دادن زیاد باید خودداری کرد .

افتادن برگ 

در حقیقت نمی توان اسم آن را بیماری فیزیولوژیکی گذاشت .افتادن برگ واکنش یک گیاه سالم است برای اینکه خود را با شرایط متغیر سازگار کند موقع که تعادل بین روشنائی ، حرارت ، رطوبت و تعریق بهم میخورد و تغییر می کند ، گیاه خودش را با شرایط جدید تطبیق می دهد .به این ترتیب هر وقت تغییرات قابل ملاحظه ای در حرارت یا شدت روشنائی اتفاق می افتد ، برگها میریزد .از تغییر ناگهانی شرایط محیط تا حدود امکان باید پرهیز کرد .مثلا گلدانهای شمعدانی را در بهار وقتی از گلخانه بیرون می آورند ، چون به هوای بیرون عادت ندارند ، برگها کم و بیش می ریزند و برگهای جدید خود را با محیط خارج سازگار می کنند .همچنین تعویض گلدان ممکن است باعث ریختن برگها شود ولی این موضوع زود جبران می شود و برگهای جدیدی بیرون میآید .
به طور آشکار نظیر همین اثرات ممکن است در اشتباهات کشت پیش آید، گیاهی که خیلی خشک است و یا در زمین غرقاب است برگ هایش می ریزد .اما اینها دلایل غیر طبیعی هستند .
افتادن برگ در شمعدانی
 

پژمردگی 

پژمردگی گیاه در روزهای گرم و روشن بیشتر دیده می شود و این در صورتی است که گیاه دارای ساقه های بلند و آبکی است و به طور ناگهانی با گرما مواجه میشود و آنقدر که رطوبت از دست می دهد، نمی تواند از ریشه آب بگیرد. در این موارد اغلب برگها و گاهی هم ساقه پژمرده شده و می افتد .اگر در روزهای گرم اوائل بهار آب سرد به گیاه بدهیم ساقه ها خشبی شده و گیاه در مقابل تغییرات حرارت ناگهانی مقاوم میشود .
منبع: آفتاب
[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  برچسب ها

  قلمه زدن شمعدانی

  شمعدانی

  پرورش شمعدانی

  تکثیر شمعدانی

  پرورش گل

  شمعدانی پژمرده

  خانه کشاورز


  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  1 + 8 = ?